Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Социологические науки
Социальные структуры и социальные отношения

Содержание текущего раздела:
Дисфункціональна сім'я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх 2002

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А.А. Бесєдін; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні функції сім'ї. Запропоновано класифікацію сімей за критерієм "благополуччя - неблагополуччя", визначено суть понять "ідеальна сім'я", "нормальна сім'я", "маргінально-функціональна сім'я", "дисфункціональна сім'я". Проаналізовано основні типи неблагополучних сімей. Виявлено зв'язок сімейних дисфункцій та девіантної поведінки підлітків. Вивчено вплив сімейної атмосфери в сім'ї на прояв зазначеної поведінки. Систематизовано чинники, що обумовлюють сімейні дисфункції. Визначено характерні стратегії виховання делінквентних і законослухняних підлітків.

Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / О.В. Мазурик; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано військові реформи та показано їх зв'язок з соціальними реформами. Розглянуто реформу системи військової освіти в Україні, її структурний та змістовний компонент. Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності військової освіти як основного чинника відтворення української армії з метою їх використання в практиці державної політики в сфері військової освіти.

Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз моделей 2003

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / В.А. Водолазький; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено соціологічний аналіз PR-діяльності органів місцевого самоврядування України та з'ясовано характер суперечностей між визначальними на практиці односторонніми зв'язками місцевої влади з громадськістю та несистемними спробами налагодження двостороннього діалогу. Дістав подальшого розвитку аналіз суті PR як соціального інституту, таких його характеристик, як соціальна мета, предмет, суб'єктна структура, субстанція, зміст, засоби й результати діяльності, сфера застосування, функції, а також специфіка реалізації в закритих та відкритих соціальних системах. Досліджено й узагальнено відомі у світовій практиці моделі організації PR і запропоновано принципи оптимізації зв'язків органів місцевої влади з громадськістю за умов України: розмежування функцій служб PR з іншими муніципальними структурами, реалізація принципу "взаємної доповнюваності" PR та інших структур, випереджувальне планування стратегії та тактики PR-діяльності, систематичний контроль за досягнутими результатами. Розроблено критерії оцінки ефективності зв'язків з громадськістю. Запропоновано систему первинних та інтегральних емпіричних показників ефективності PR-зусиль, а також класифікацію технологічних моделей PR муніципальних органів України, що відображає загальну тенденцію їх трансформації від PR як додаткового атрибута прикрашання влади до PR як інструмента стратегічного управління.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net