Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Культурология
Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения

Содержание текущего раздела:
Біомеханічний контроль постави учнів у процесі фізичного виховання 2001

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання та спорту: 24.00.02 / О.І. Бичук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності формування геометрії мас тіла школярів, досліджено динаміку зміни біодинамічних характеристик їх тіла та пружно-в'язких властивостей скелетних м'язів, які беруть участь у регуляції ортоградного положення тіла, вивчено біомеханічні особливості формування вертикальної пози. Запропоновано методи біомеханічного контролю постави школярів, розроблено дидактичну програму профілактики порушень постави, перевірено їх ефективність у процесі профілактики порушень постави. Наведено таблиці оцінок фізичного розвитку учнів.

Виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.М. Зварищук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено критерії оцінки відповідальності учнів за свій фізичний стан (ФС). Встановлено рівень залежності ФС від рівня відповідальності юнаків за свій ФС. Доведено, що чим вищий рівень відповідальності старшокласника тим вищий рівень його ФС. Розроблено програму виховання відповідальності (ВВ) учнів, перевірено її ефективність. Виявлено педагогічні умови ВВ за свій ФС. Розкрито індивідуальні характеристики, мотиви та прояви відповідальності у старшокласників.

Вплив кінезітерапії на серцево- судинну систему та функціональні можливості опірно- рухового апарату дітей зі сколіотичною хворобою 1999

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Мурад Алі Шрим; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 1999.

Аннотация:

Військово- фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Я.В. Тимчак; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 1998.

Аннотация:

Динаміка рівня здоров'я у процесі фізичної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів Чорнобильської аварії 2001

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / М.І. Шум; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено інтенсивність фізичного навантаження у процесі реабілітаційних заходів, їх індивідуалізацію (особливо у випадку кількох інтеркурентних захворювань), оцінено ефективність реабілітації. Запропоновано як критерій толерантності до фізичного навантаження та можливості індивідуалізації, оцінки ефективності фізичної реабілітації використовувати рівень соматичного здоров'я. Зазначено, що рівень здоров'я є критерієм планування та контролю процесу фізичної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів після аварії на Чорнобильській АЕС. Розроблено алгоритм фізичної реабілітації з урахуванням кількісних показників здоров'я.

Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання 2004

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / І.Я. Грубар; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено та проаналізовано статистичні дані про види, частоту та локалізацію травматичних ушкоджень дітей в Україні, Західному регіоні та Тернопільській області. Визначено морфофункціональні показники травмованих і нетравмованих дітей, властивості їх центральної нервової системи та психологічні особливості, встановлено соціально-побутові чинники травматизму. Розроблено спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального фактору. Створено технологічну схему кінезотерапії у процесі фізичної реабілітації дітей на прикладі переломів кісток нижньої третини передпліччя. Запропоновано бальну систему оцінки ефективності фізичної реабілітації.

Диференціація фізичного виховання школярів 11 - 14 років, які проживають у різних зонах радіаційного забруднення 2001

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Веселова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання, які стосуються фізичного розвитку, фізичної підготовленості, психофізіологічного статусу, рівня захворюваності школярів віком 11 - 14 років, які проживають за негативних умов довкілля Києва. Порівняно результати дослідження хлопчиків 11 - 14 років IV зони радіаційного контролю (м.Фастів) та відносно "чистої" зони Києва, дані досліджень киян-однолітків до та після аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано сучасне програмне та нормативне забезпечення фізичного виховання в школі. Запропоновано шляхи підвищення рухової активності школярів на уроках фізичної культури та рівня їх фізичної підготовленості за допомогою найбільш ефективної програми корекції процесу фізичного виховання в школі, адекватної фізичному стану хлопчиків. Розроблено та впроваджено 20-ти бальну рейтингову систему оцінки фізичної підготовленості школярів.

Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / С.І. Глазунов; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: За результатами аналізу професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ та на підставі вивчення досвіду організації контролю фізичної підготовки у збройних силах країн НАТО з метою визначення спеціальної підготовки запропоновано застосовувати експрес-контроль як кінцевий етап її перевірки та оцінки. Обгрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю, за якою можна визначити його структуру та кількісно-часові показники. Зауважено, що експрес-контроль базується на комплексному тесті. Відзначено важливість контролю спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців у складі відділень. Розроблено методичні рекомендації щодо практичного застосування способу експрес-контролю для визначення даної підготовки мотострільців.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net