Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Б.В. Скорупський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено статистичні властивості багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, показників умов зростання польових культур та їх посівних площ в областях та зонах України. Оцінено ступінь відповідності агрокліматичних умов у різних зонах України біологічним потребам рослин. Розроблено принцип розрахунку оптимального розміщення площ польових культур в областях України з використанням симплекс-методу лінійного програмування. Проведено багатоваріантний розрахунок оптимального розміщення польових культур в областях України. Обгрунтовано спосіб оцінки потенціалу агрокліматичних ресурсів у вигляді розв'язку задачі оптимізації розміщення польових культур на даній території. Виявлено географічні закономірності розподілу невикористаного резерву агрокліматичних ресурсів на території України.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net