Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації) 2002 год

Источник: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.09 / В.С. Антоненко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 32 с.: рис. — укp.
Аннотация: Обгрунтовано принципи побудови системи агрометеорологічного моніторингу посівів сільськогосподарських культур та її інформаційного забезпечення. Розглянуто засоби і методи вимірювань, функціонування стаціонарних аерокосмічних полігонів. Встановлено закономірності просторово-часової мінливості характеристик спектральної відбивної здатності посівів на різних рівнях просторової генералізації. Отримано градуювальні характеристики спектрофотометра для посівів та оцінено їх просторово-часову мінливість. Встановлено зв'язок радіаційних характеристик посівів у зоні фотосинтетично активної радіації із спектральними коефіцієнтами енергетичної яскравості посівів. Вивчено закономірності добового та вегетаційного формування поля радіаційної температури посівів залежно від параметрів рослинного покриву. Показано вплив оводненості рослин на їх спектральну відбивну здатність. Запропоновано комплекс методів прогнозування врожайності сільськогосподарських культур в Україні, що адаптують аерокосмічну інформацію.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net