Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Т.І. Адаменко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.
Аннотация: Розроблено метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та урожайності кукурудзи за умов сучасного клімату з використанням моделі продуктивності посівів сільськогосподарських культур А.М.Польового. Модель адаптовано та модифіковано стосовно культури кукурудзи. Ідентифіковано параметри моделі для грунтово-кліматичних зон України з урахуванням біологічних особливостей сортів і гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Наведено результати чисельних експериментів з моделлю, показано значущість різних строків сівби даної культури. Виявлено вплив різного рівня вологості грунту та сонячного світла на продуктивність посівів кукурудзи. Розглянуто динаміку процесів фотосинтезу за різного вологозабезпечення. Запропоновано метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу середньообласного врожаю кукурудзи в Україні в останні десятиріччя XX ст. Відзначено часові зрушення у розвитку природних процесів, зміну тривалості вегетаційного періоду. Досліджено можливість розширення ареалу її вирощування на зерно різних груп стиглості у взаємозв'язку з можливою зміною клімату.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net