Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Моделювання екологічних взаємодій в системі "середовище - інфекція - шкідник - рослина" стосовно до культури картоплі 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.М. Свідерська; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2002. — 17 с. — укp.
Аннотация: Змодельовано вплив чинників зовнішнього середовища на формування продуктивності культури картоплі, розвиток популяції колорадського жука та розвиток фітофтори в їх взаємозв'язку. Встановлено закономірності впливу агрометеорологічних умов на фотосинтетичну продуктивність картоплі. Визначено кількісні показники чинників зовнішнього середовища, що обумовлюють розвиток популяції шкідника та розвиток хвороби, кількісно оцінено зниження врожаю у взаємозв'язку з їх шкідливим впливом. Вивчено зниження продуктивності картоплі залежно від ушкодження сходів пізніми весняними приморозками.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net