Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі 2005 год

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.09 / В.М. Хохлов; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 35 с. — укp.
Аннотация: Розроблено науково-методичні засади діагностування та прогнозування процесів, що відбуваються в глобальній кліматичній системі. Запропоновано використовувати енергетичні характеристики атмосфери, які відображають динаміку кліматотвірних процесів як один з комплексних показників стану кліматичної системи. На підставі результатів аналізу просторово-часових закономірностей розподілу різних видів енергії в атмосфері встановлено, що урахування прихованої теплоти конденсації у схемі на основі трансформованої Ейлерової середньої дозволяє більш точно фізично обгрунтувати процеси перетворення одного виду енергії в інший. Розроблено методику застосування вейвлет-розкладення для діагностування взаємодій всередині кліматичної системи. З використанням понять спільної інформації та причнинності Грангера та результатів вейвлет-аналізу встановлено закономірності нелінійної взаємодії між глобальними структурами телеконекції (Арктичним, Південним та Антарктичним коливанням) за умов змінного клімату. Розроблено енергобалансову модель клімату, яка грунтується на положеннях теорії катастроф і враховує цикли льодовикових періодів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net