Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Дослідження імовірнісних характеристик акустичних флуктуаційних сигналів 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Чан Хиу Дат; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Аннотация: Дисертація присвячена розробці придатного для інженерного застосування математичного апарата аналізу законів розподілу негаусових нестаціонарних акустичних флуктуаційних сигналів. Розглянуто особливості деяких акустичних флуктуаційних сигналів - сигналів акустичної емісії, квітаційного шуму, шумового фона моря та ін. Обгрунтовано доцільність опису акустичних флуктуаційних сигналів моделлю лінійних випадкових процесів. Для дослідження законів розподілу акустичних флуктуаційних сигналів обгрунтований метод пуассонових спектрів. Проаналізовано спектральну функцію стрибків породного процесу. Отримана в явному виді загальна формула для знаходження спектральної функції стрибків лінійних випадкових процесів із монотонним ядром і неоднорідним породним процесом з мультиплікативною спектральною функцією стрибків і розглянуті окремі випадки. Обчислено спектральні функції стрибків типових моделей акустичних флуктуаційних сигналів, за допомогою яких проаналізований закон розподілу цих моделей. Отримано оцінки характеристичної функції і спектральної функції стрибків. Отримані оцінки перевірені за допомогою ЕОМ на типових моделях. Обгрунтовано математичну модель сигналів акустичної емісії, придатну як для неперервної, так і для імпульсної акустичної емісії. Отримано формули для знаходження одновимірних кумулянтних функцій і кореляційної функції сигналів акустичної емісії, у яких потік імпульсів змінюється по ступеневому закону, для цих сигналів отримана спектральна функція стрибків, на основі якої досліджено їхній закон розподілу.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net