Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини) 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.Л. Сердега; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: З використанням значного фактичного матеріалу здійснено лексикологічний опис та виявлено особливості складу лексики традиційного господарювання у центральнослобожанських говорах, а також скартографовано кілька елементів системи лексики традиційного господарювання, охарактеризовано їх просторову поведінку. Розглянуто суфіксальне словотворення сільськогосподарських назв (збірних найменувань на позначення листя та стебел сільськогосподарських культур, сингулятивних назв, найменувань поля та соломи, агентивних номенів).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net