Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тракту 2004 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / В.Ю. Семенов; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
Аннотация: Розроблено методи корекції мовного сигналу на основі авторегресивної (АР) моделі його утворення. Запропоновано економічний алгоритм блокової калманівської фільтрації мовного сигналу неперетинними блоками довільної довжини. Встановлено, що покращення сегментного відношення сигнал/шум у порівнянні з традиційними методами калманівської фільтрації мови складає до 3 дБ, скорочення кількості операцій становить від 2,4 до 11,1 разів. На основі векторного квантування розроблено завадостійкий підхід до оцінювання АР параметрів мови. Зазначено, що даний метод складається з вибору АР кванту, який максимізує функціонал правдоподібності, та ітераційного уточнення. Виявлено, що для його реалізації досить 16 квантів. Використовуючи лінійні спектральні частоти (ЛСЧ), створено метод сліпої деконволюції мовних сигналів в присутності шуму. Запропоновано більш ефективний метод обчислення ЛСЧ.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net