Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Походження та рання історія міста Катеринослава 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.Е. Кавун; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.
Аннотация: Зроблено спробу всебічно подати аспект генезису міста Катеринослава - Дніпропетровська, а також становлення та еволюції до середини XIX ст., визначено індивідуальні риси його розвитку та роль в історичному поступі Південної України. Базуючись на сучасному теоретико-методологічному інструментарії, аналізі широкого кола опублікованих й архівних джерел і значного масиву історичної літератури, надано визначення міста як об'єкта історичного дослідження на теренах Південної України, охарактеризовано чинники та особливості урбанізації, проаналізовано сукупність теоретичних розробок щодо проблеми літочислення міст регіону, запропоновано власні принципи датування початків історії міст. Проблему генезису, формування та еволюції міста досліджено (на матеріалах Катеринослава) з точки зору розвитку урбанізаційних процесів, змін їх характеру та інтенсивності, обгрунтовано положення, що момент конституювання сталих міських ознак, тобто виникнення міста Катеринослава II, слід відносити до кінця XVIII ст. Розглянуто питання щодо історичних зв'язків міста з давніми населеними пунктами на території Дніпровського Надпорожжя. Докладно висвітлено програму утворення та розвитку міста кінця XVIII ст. й зроблено висновки щодо ефективності її реалізації. Обгрунтовано тезу, що Катеринослав на Дніпрі постав як принципово новий для даної території тип міста - поліфункціональний центр і не мав попередників за типологією. Детально проаналізовано особливості формування та еволюції Катеринослава на Дніпрі останньої чверті XVIII - середини XIX ст., розкрито співвідношення впливу суб'єктивних і об'єктивних чинників на характер розвитку міста, розглянуто рушійні сили становлення міста та еволюційну траєкторію його розвитку. Обгрунтовано хронологічні межі першого періоду історії Катеринослава, наведено періодизацію ранньої історії міста.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net