Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Хвилі в твердих нелінійно пружних п'єзоактивних сумішах 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / І.М. Хотенко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 1999. — 19 с. — укp.
Аннотация: Застосована теорія двофазної твердої суміші до опису деформування п'єзопорошків і побудована базова система диференціальних рівнянь теорії двофазних п'єзопружних сумішей. Досліджені задачі про прямий (задача Лекса-Нелсона) і обернений п'єзоелектричні ефекти. Описані особливості поширення плоских п'єзопружних хвиль і теоретично передбачено додатковий механізм суттєвої зміни хвильового поля п'єзопорошку в порівнянні зі звичайною п'єзокерамікою. Побудована квадратично нелінійна теорія двофазної п'єзоелектричної суміші і отримані базові нелінійні рівняння поширення і взаємодії плоских п'єзопружних хвиль.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net