Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Чисельно-аналітичні розв'язки для неоднорідного гідроакустичного хвилевода з суттєвими змінами параметрів по трасі 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Ю.І. Папкова; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
Аннотация: Наведено числено-аналітичні розв'язки для гідроакустичних хвилеводів з параметрами, що мають суттєві зміни на його трасі. Зазначено, що у даних моделях використання обчислювальної схеми з малим параметром уже не є ефективним і, як правило, застосовуються чисельні методи. Використано метод нормальних мод для побудови загальних розв'язків у деяких елементарних областях, де рішення будуються у вигляді суми стоячих і поширюваних хвиль з невизначеними коефіцієнтами; використання умов на стінках хвилеводів і безперервності звукових полів призводять до нескінчених систем лінійних алгебричних рівнянь відносно невизначених коефіцієнтів у загальному розв'язку. Досліджено хвилеводи з твердим східчастим дном, поміщеним усередину тілом циліндричної форми (плаваючим тілом циліндричної форми), східчастим "рідким" дном на твердій підставі. Установлено, що коли у хвилеводі є ребро акустично твердого тіла (виступ, циліндр усередині та на поверхні) асимптотичне поводження невідомих у нескінченних системах лінійних алгебричних рівнянь вдається визначити за умов Мейкснера. Показано, шо знання асимптотики невідомих дозволяє застосувати у даних задачах метод поліпшеної редукції для визначення коефіцієнтів за нормальних мод. Зазначено, що у загальному випадку застосовується метод редукції, збіжність якого досліджувалася чисельно. Проведено чисельне дослідження звукових полів у разі варіювання параметрів задачі. На підставі даних розрахунків виявлено, що внесення циліндричного тіла у хвилевід призводить до підвищення звукового тиску на низьких частотах (до другої резонансної частоти). Доведено, що для хвилеводу, який має виступ, зміна параметрів "рідкого" дна та варіація швидкості звуку призводить на низьких частотах до невеликих варіацій потенціалу швидкості. Наведено порівняння з експериментальними даними, що показало гарну відповідність у діапазоні частот, яка відповідає невеликому числу поширюваних мод.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net