Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах 2001 год

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; / Т.А. Космеда; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 32 с. — укp.
Аннотация: Вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу теоретичного осмислення універсальної лінгвістичної категорії оцінки. Доведено можливість розвитку аксіологічної прагмалінгвістики як нового напряму, в межах якого описано ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці; враховано основні досягнення української лінгвофілософської думки, нового та новітнього мовознавства. Оцінку визначено як стуктурно-, функціонально- та прагмасемантичну категорію; подано характеристику типів класифікації значень категорії оцінки; описано засоби її вираження у проекції на текст. Вивчено оцінку в ракурсі мовленнєвих і міжмовних процесів конотації, нейтралізації/актуалізації, запозичення, міжмовної аналогії.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net