Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо неї у ХІХ-поч. ХХ ст. 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Б.М. Сокіл; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 1999. — 16 с. — укp.
Аннотация: У дисертації на матеріалі першопублікацій з досліджуваної теми в наукових, громадсько-політичних, науково-популярних журналах, газетах, на матеріалі публікацій документів, творів, листування осіб, дотичних до дискусії, вперше у вітчизняній лінгвістиці окремо монографічно описано суперечки про українську мову як лінгвальний і суспільний феномен, з'ясовується прогрес у вивченні структури та історії української мови у контексті дискусії навколо неї.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net