Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Методологічні засади екологічної статистики 2005 год

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / В.К. Данилко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 32 с. — укp.
Аннотация: Розроблено теоретичні, методологічні, науково-методичні й організаційно-практичні аспекти формування екологічної статистики, обгрунтовано її місце та роль у системі інтегрованої інформаційної статистичної бази. Наведено визначення понять, розкрито їх суть і розвинуто науково-методичні засади екологічної статистики. Обгрунтовано етапи її розвитку та становлення. Запропоновано класифікацію екологічних інформаційних ресурсів. Досліджено обліково-статистичні проблеми у сфері природокористування та охорони довкілля, зокрема: атмосферного повітря, водних об'єктів і земельних ресурсів у контексті сталого еколого-збалансованого розвитку. Розроблено та запроваджено у практику статистичних органів України методологічні засади щодо розрахунку викидів шкідливих речовин у повітряне середовище транспортними засобами та ряд форм державної статистичної звітності з екологічних проблем.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net