Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств 2006 год

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / О.О. Васєчко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 32 с. — укp.
Аннотация: Доведено значущість статистики підприємств як самостійного напряму в економічній статистиці. Визначено її межі як підсистеми державної статистики, чинники виникнення, зміст, завдання та функції з позицій системного підходу та у контексті ефективного інформаційного забезпечення процесу управління економікою. Досліджено основні питання формування одиниці спостереження, програми та системи показників структурного та кон'юнктурного статистичних спостережень підприємств. Запропоновано структуру та механізм організації використання статистичного реєстру юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, як центральної ланки статистики підприємств. Розглянуто на прикладі малих підприємств підходи до оптимізації інформаційних потоків і зменшення звітного навантаження на респондентів шляхом залучення адміністративної інформації. Розроблено схему реалізації вибіркового обстеження малих підприємств як завершеного процесу, метод оцінки якості бази вибірки. Сформульовано визначення, причини виникнення та запропоновано уніфікований метод виявлення нетипових підприємств. Обгрунтовано порядок компенсації повних та часткових невідповідностей респондентів у вибіркових обстеженнях. Проаналізовано сутність показника обороту як центрального у сучасній концепції підприємства. Розвинуто основні положення кон'юнктурної статистики стосовно побудови індексу промислововї продукції. Запропоновано схеми розрахунку інтегрального індексу виробництва та індексу обороту підприємств за умов урахування міжнародних рекомендацій.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net