Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об'єктами 2004 год

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Є.О. Баранник; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 34 с.: рис. — укp.
Аннотация: Розвинуто теоретичні підходи до вивчення локальних ефектів формування відгуку біологічних об'єктів у разі взаємодії з ультразвуковими хвилями. Проаналізовано виявлені закономірності з урахуванням невизначеності хвильових векторів пучків. Шляхом розв'язку одержаних нелінійних рівнянь для коаксіальних фокусових пучків доведено існування у фокальній області надзвукових нелінійних джерел, що призводить до черенковського розсіяння хвиль різницевої частоти. Одержано та проаналізовано спектри допплерівського відгуку лінії току для безперервних пучків та установлено властивості повних допплерівских спектрів для аксіально-симетричних потоків. Вивчено локальні ефекти формування спектрів за імпульсного зондування. Узагальнено результати досліджень для випадку градієнтів швидкості та визначено оптимальні параметри зондування. Розроблено адаптивні методи придушення спектр-шумів локального відгуку. Вивчено просторовий розподіл і релаксацію зсувних деформацій, індукованих локальною імпульсною радіаційною силою у в'язко-пружних середовищах. Запропоновано методи вимірювання локальної в'язкості та пружності м'яких тканин та реконструкції розподілу локальних неоднорідностей.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net