Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Юридическая деонтология
Тематический раздел

Содержание текущего раздела:
Теории права...
Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: Науково-практичний посібник /Москаленко А.П., Кобзін Д.О., Стародубцев А.А.; Відп. редактор проф. Соболев В.О. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. - 83 с.
Темченко В.І. Формування професійної правосвідомості співробітників міліції (проблеми теорії і практики). - К.; НАВСУ, "ДС"Авангард" 2001 . - 175 с.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net